Provverktyg

Så här kan ett provverktyg se ut

Seghärdat stål och brytgöt

Verktygen klarar ofta av att köra fram tusentals bitar

 

Sjöqvist Formverktyg 148 60 Stora-Vika Tel: 0704 80 04 86