Tjänster
 • Verktyg för dubbelgjutning
 • Snabba provverktyg i seghärdat
 • Genomhärdade verktyg för massproduktion
 • Reparerar formverktyg
 • Bygger om verktyg för ändring av plastdetalj
 • Microsvetsning
 • Gnistbearbetning
 • All spånbrytande tillverkning
 • Svarvning och fräsning
 • Prototyptillverkning
 • Cad arbeten

 

 

Vi lever upp till begreppet från Idé till Produktion!

Ni har möjlighet få er idé till en fungerande prototyp.

Genom ett nära samarbete med produktutvecklingsfirman SKU AB

där ritas och optimeras er idé i verktygstekninskt och produktionsriktigt tänkande.

 

Verktygstillverkningen tar såklart FormAB hand om!

 

Er produkt kan sedan formsprutas av vår samarbetspartner Abo-Verken Natima AB

Sjöqvist Formverktyg 148 60 Stora-Vika Tel: 0704 80 04 86